Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs


ЈНМВ НАБАВКА ДОБАРА ЕВРО ПРЕМИУМ БМБ 95 - бр.1/2020

Детаљније

Севернобанатски управни округ - North Banat district

Севернобанатски округ налази се на крајњем североистоку Србије, на тромеђи Србија- Мађарска-Румунија, а сачињавају га град Кикинда и општине Чока, Нови Кнежевац, Кањижа, Сента и Ада. Кикинда је регионални центар округа и град који је још у првој половини XIX био главно саобраћајно чвориште на путу од Будимпеште до Темишвара.

Површина округа износи 2329 км² и обухвата 50 насељених места и катастарских општина, у којима према последњем попису из 2011. године живи 151.382 становника у домаћинстава различитог националног и етничког састава.

Округ има развијену пољопривреду, машинску, хемијску и прехрамбену индустрију, малу привреду и развијену друштвену надградњу. На овом подручју регистровано је око 5.000 предузећа и радњи.

Севернобанатски округ располаже потенцијалом пољопривредног земљишта за производњу здраве хране (ово подручје је најмање контаминирано тешким металима и пестицидима у Војводини). Укупна пољопривредна површина у округу износи 204.224 ха, од чега 176.177 ха ораница, а остало су воћњаци, виногради, ливаде и баште. Према досадашњем искуству овде се производи најквалитетнија пшеница, семена ратарског и повртарског биља, семена крмног биља, цвећа, ароматичног и лековитог биља.

Ово подручје богато је енергетским сировинама – нафтом, гасом и термоминералним водама а посебно привлаачна за туристе је лековита бања у Кањижи која, поред медицинских, пружа и рекреационе активности.

Културно наслеђе и градитељска баштина Севернобанатског округа евидентирано је и у доброј мери истражено. Карактерише га градитељско наслеђе новијег доба (XIX век) кроз поједине објекте, сачуване амбијенталне целине, уличне фронтове, објекте етнологије и археологије којима обилују градови и села округа.