Одржан је редован колегијум са начелницима и шефовима Одсека инспекцијских служби

Одржан је редован колегијум са начелницима и шефовима Одсека инспекцијских служби

Дана 08.09.2023. године у организацији Мирослава Дучића, начелника Севернобанатског управног округа, одржан је редован колегијум са начелницима и шефовима Одсека инспекцијских служби стационираних на територији управног округа. На састанку се разговарало о активностима инспекцијских служби у претходном периоду као и о увођењу е-писарнице, и закључено је да ће се поступање по предметима инспекцијских служби насатавити радом у старом програму до стварања информатичког окружења.