Одржана II седница Окружног штаба за ванредне ситуације

Одржана II седница Окружног штаба за ванредне ситуације

Данас је одржана II седница Окружног штаба за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа којом је председавао Мирослав Дучић, командант штаба. На седници се разговарало о: достигнутом степену израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на подручју Севернобанатског управног округа и јединица локалне самоуправе; достигнутом степену попуњености, опремљености и обучености јединица цивилне заштите опште намене и јединица цивилне заштите за узбуњивање, чије формирање је у надлежности јединица локалне самоуправе на подручју управног округа; Анализи стања организације и спровођења превентивних и оперативних мера заштите од пожара на подручју управног округа и извештаја о извршеним припремама за заштиту од пожара на отвореном простору у току летње сезоне 2023. године; принципима и правилима Црвеног крста и црвеног полумесеца за пружање хуманитарне помоћи; достигнутом степену попуњености, опремљености и обучености специјализованих јединица цивилне заштите на подручју управног округа као и о субјектима који складиште, користе и превозе опасне материје на подручју управног округа и достигнутом степену израде планова за спречавање и отклањање последица од удеса.

На Седници је закључено да су јединице локалних самоуправа са територије округа поступале у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и упутствима Одељења за ванредне ситуације, али је истовремено сугерисано оним јединицама које на свом подручју имају привредне субјекте који складиште, користе и превозе опасне материје да иницирају израду екстерног плана за заштиту од великог удеса.