I седница Окружног штаба за ванредне ситуације

Данас је одржана I седница Окружног штаба за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа којом је председавао Мирослав Дучић, командант штаба. На седници се разговарало о обележавању 1. марта Међународног дана цивилне заштите, разматрани су и усвојени Извештаји о раду за 2022. годину и планови рада за 2023. годину градског и општинских штабова за ванредне ситуације, вршена је анализа стања система за јавно узбуњивање на подручју округа, предочена је информација о стању склоништа и могућностима за склањање становништва и културних добара на подручју јединица локалне самоуправе, разматрани су и усвојени Извештаји и то о степену достигнутог нивоа припремљености јединица локалних самоуправа у смислу спроведених превентивних и оперативних мера и активности на смањењу ризика од елементарних непогода као и Извештаји о идентификованим критичним тачкама и препознатим активностима које треба спровести у наступајућем периоду и субјектима који учествују у њиховој реализацији.