Одржан редован колегијум са начелницима и шефовима Одсека инспекцијских служби

Одржан редован колегијум са начелницима и шефовима Одсека инспекцијских служби

 

Дана 06.01.2023. године у организацији Мирослава Дучића, начелника Севернобанатског управног округа, одржан је редован колегијум са начелницима и шефовима Одсека инспекцијских служби стационираних на територији управног округа. На састанку се разговарало о активностима инспекцијских служби у претходном периоду као и о проблемима са којима се сусрећу у свом раду. Констатовано је да су све инспекције радиле у складу са плановима и програмима надлежних министарстава.