Редован колегијум

Редован колегијум
Редован колегијум

 

Дана 20.10.2022. године одржан је редован колегијум Миливоја Лињачки, начелника округа са представницима инспекцијских служби са територије округа. На састанку се разговарало о активностима инспекцијских служби у претходном периоду као и о проблемима са којима се сусрећу у свом раду. Констатовано је да су све инспекције радиле у складу са плановима и програмима надлежних министарстава, да су у претходном периоду вршене контроле градилишта, јавних предузећа, кабловских оператера, контроле менкартилног кукуруза на присуство алфатоксина, примена Уредбе којом је утврђена минимална цена хлеба, утврђивање бројчаног стања условних грла као један од услова за остваривање права на субвенције. Закључено је да су окружне подручне јединице органа државне управе које имају седиште на територији Севернобанатског управвног округа своју делатност обављале у складу са плановима и програмима надлежних министарстава.