Одржан редован колегијум

Одржан редован колегијум

 

Дана 15.08.2022. године одржан је редован колегијум у организацији Миливоја Лињачки, начелника округа са представницима инспекцијских служби са територије округа. На састанку се разговарало о активностима инспекцијских служби у претходном периоду као и о проблемима са којима се сусрећу у свом раду. Констатовано је да су све инспекције радиле у складу са плановима и програмима надлежних министарстава,тако да се у претходном периоду вршила контрола безбедности и здравља на раду у грађевинској и пољопривредној делатности, контролисала се заштита права интелектуалне својине, контролисала се цена основних животних намирница лимитирана Уредбом, затим усаглашеност техничке робе са српским стандардима,издавала уверења о семенској производњи обављала контрола у кланицама, затим контрола рада угоститељских објеката као и остале контроле предвиђене програмима и плановима надлежних министарстава.