II седница Савета Севернобанатског управног округа

II седница Савета Севернобанатског управног округа

 

 

Дана 21.06.2022. године одржана је II седница Савета Севернобанатског управног округа, којом је председавао Миливој Лињачки, начелник. Седници су присуствовали представници јединица локалних самоуправа и директор ОШ „6.октобар“ у Кикинди са сарадницима, а разговарало се о програму пружања дефектолошке подршке путем Ресурсног центра у Кикинди у ОШ „6.октобар. Присутни представници ОШ „6.октобар“ у Кикинди представили су рад Ресурсног центра и као најважније истакли да ће центар пружати дефектолошку подршку кроз непосредан рад и различите дефектолошке третмане деци са сметњама у развоју и инвалидитету, родитељима и породици те деце у виду инструктивног, саветодавно-радионичарског рада као и установама које похађају деца са сметњама у развоју, односно васпитачи, учитељи и наставници. Циљ је рана интервенција, односно ангажовање деце до 11 година, уз напомену да ће и сва друга деца којој је неопходан овај вид подршке бити укључена кроз различите начине да би се што пре развили њихови потенцијали и омогућило укључење у ширу друштвену средину. Овакав вид пружања услуга је почетак добре сарадње са свим јединицама локалних самоуправа на територији Севернобанатског управног округа.