Одржан је редован колегијум са представницима инспекцијских служби

Одржан је редован колегијум са представницима инспекцијских служби

 

 

Дана 20.06.2022. године одржан је редован колегијум Миливоја Лињачки, начелника округа са представницима инспекцијских служби са територије округа. На састанку се разговарало о активностима инспекцијских служби у претходном периоду као и о проблемима са којима се сусрећу у свом раду. Констатовано је да су све инспекције радиле у складу са плановима и програмима надлежних министарстава,тако да се у претходном периоду вршила контрола безбедности и здравља на раду у грађевинској и пољопривредној делатности, контролисала се заштита права интелектуалне својине, контролисала се цена основних животних намирница лимитирана Уредбом, затим усаглашеност техничке робе са српским стандардима, контрола односно мониторинг воћа и поврћа на остатке пестицида, као и контрола промета робе животињског порекла на регистрованим пијацама, затим контрола рада угоститељских објеката као и остале контроле предвиђене програмима и плановима надлежних министарстава.