Одржана друга седница Окружног штаба за ванредне ситуације

Одржана друга седница Окружног штаба за ванредне ситуације

 

 

Одржана друга по реду седница Окружног штаба за ванредне ситуације којом је председавао Миливој Лињачки, начелник Севернобанатског управног округа и командант штаба. На седници су разматране и усвојене следеће теме:
1. Разматрање Информације о достигнутом степену израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на подручју Севернобанатског управног округа и јединица локалне самоуправе;
2. Разматрање Информације о реализацији обуке и других видова оспособљавања кадрова са подручја управног округа за деловање у ванредним ситуацијама у 2021. години;
3. Разматрање и усвајање Извештаја о припреми за летњу сезону 2022. године и предузимању превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору;
4. Разматрање и усвајање Информације о капацитетима и спремности организација Црвеног крста на подручју Севернобанатског управног округа за деловање у несрећама и извршавање задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
5. Разматрање и усвајање Анализе достигнутог степена попуњености, опремљености и обучености специјализованих јединица цивилне заштите на подручју управног округа;
6. Информација о стању на подручју управног округа по питању израде планова за спречавање и отклањање последица од удеса;
7. Разно.