Oдржан је редован колегијум

Oдржан је редован колегијум

 

 

Дана 10.05.2022. године одржан је редован колегијум Миливоја Лињачки, начелника округа са представницима инспекцијских служби са територије округа. На састанку се разговарало о активностима инспекцијских служби у претходном периоду као и о проблемима са којима се сусрећу у свом раду. Констатовано је да су све инспекције радиле у складу са плановима и програмима надлежних министарстава.