Редован недељни састанак

Редован недељни састанак

У седишту Севернобанатског управног округа одржан је редован недељни састанак начелника Миливоја Лињачки са представницима инспекцијских служби. Тема састанка је допуна Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид 19 која је ступила на снагу 23.10.2021. године. Наведеном допуном Уредбе одређене су посебне мере заштите становиштва од заразне болести Ковид 19, а основна мера је увођење Ковид сертификата. Контролу придржавања мера наведених Уредбом врши санитарна инспекција као и комунална инспекција. Начелник округа је похвалио рад свих инспекција које су у протеклих годину дана учествовале у контроли примене мера против Ковид-а 19.