Одржан редован колегијум начелника

Одржан редован колегијум начелника

Одржан редован колегијум начелника, Миливоја Лињачки, са представницима, начелницима Оделења и шефовима одсека инспекцијских служби са територије Округа. Разговарало се о активностима које су инспекцијске службе имале у протеклом периоду, као и о активностима које ће предузимати у наредном периоду.