Обавештење Covid19

Обавештење Covid19

У складу са проглашеном епидемијом заразне болести COVID 19, подсећамо сва правна и физичка лица, која обављају делатност на територији Севернобанатског управног округа, да поштују све мере у циљу спречавања ширења ове заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад запослених и то:

  • Постављање дезобаријера
  • Обавезна употреба маски за запослене, као и за лица која се затекну у простору у коме се обавља делатност
  • На видљив начин обележена физичка дистанца
  • Поштовање препорука градског/општинских штабова за ванредне ситуације

Обзиром да ће у наредном периоду инспекцијске службе вршити појачану контролу спровођења ових мера, позивамо Вас да исте поштујете и спроводите.